Info

Takstmann Roy Andersen

Takstmann Roy A. Andersen er godkjent av Det Norske Veritas (DNV) for utførelse av boligsalgsrapportering. Sertifiseringen er gjort ved skriftlig kunnskapsprøve i temaer fra SETAs faglige rammeverk. Roy A. Andersen har arbeidet som takstmenn siden 1997, og har i denne perioden hatt tusenvis av takseringsoppdrag. Som medlem i Norges Takseringsforbund, har takstmann Roy A. Andersen den nødvendige byggtekniske kompetanse til å utarbeide boligsalgsrapporter og verdi-/lånetakster. Roy A. Andersen har mange års praktisk erfaring innen byggfag. Han er både bygningsingeniør og innehar mesterbrev.

Tips før takstmannen kommer

  • Ha klar din "boligmappe", det vil si tegninger, kvitteringer for utført arbeid, rapport fra feier, rapport fra el-tilsyn. Dette er viktige dokumenter for mitt arbeid.

  • Tenk gjennom om det har vært eller er skader på boligen, notér også dersom det har har vært foretatt oppussing, ombygging, utskiftning og når boligen ble malt utvendig mm.

  • Sett opp stige slik at jeg får sett på tak, takrenner og beslag.

  • På bad og andre våtrom bør sluk være rengjort, og ventilasjonen lett tilgjengelig for inspeksjon. Vennligst ikke bruk dusjen timene før jeg kommer. Varmtvannsbereder må være tilgjengelig om mulig.

  • Tilrettelegging for inspeksjon av kjeller/loft og sikringsskap. Er det behov for gardintrapp for å komme til på loft, er det fint om den settes fram.

  • Jeg har behov for å komme til alle yttervegger i kjeller/underetasje, så det er fint om disse områdene er ryddet.

Egenerklæring

I tillegg til min gjennomgang av boligen, må du som eier fylle ut en egenerklæring. Denne må du ha ferdig utfylt til min befaring. Egenerkæringen har du forhåpentligvis fått av eiendomsmegler. Hvis ikke, har jeg med meg et eksemplar den dagen jeg kommer for å se på boligenIleiligheten. Egenerklæringen må da fylles ut mens jeg er på stedet. Det er viktig at du tar deg god tid til å fylle ut egenerklæringen etter beste evne. Det viktigste er at alle positive og negative forhold kommer fram. På denne måten kan vi sammen sørge for at den nye eieren vet hva som kjøpes. Dette bidrar til å minske risikoen for konflikter i etterkant av eiendomsoverdragelsen. Egenerklæringen sammen med min gjennomgan av boligen benyttes til å lage den endelige rapporten som interesserte kjøpere og ny eier får tilgang til.