Bestill takstmann

Takstmann Roy A. Andersen i Kristiansand hjelper deg med å foreta en bygningsteknisk analyse av deres bolig. Så utarbeides en Boligsalgsrapport som er rettet inn mot den tekniske tilstanden på boligen i forbindelse med eierskiftesituasjoner. Boligssalgsrapporten skal gi en god oversikt over byggets tilstand.

Takstmann Roy A. Andersen og takstmann Arild Grundetjern har i flere år samarbeidet og markedsført seg gjenneom AG-takst til beste for våre kunder.

 • Tjenester:

 • Tilstandsrapportering/- boligsalgsrapport

 • Skaderapporter

 • Naturskaderapportering

 • Innbotaksering

 • Prosjektering og byggeledelse

 • Søknadsarbeider til kommunen

 • Overtakelsebefaringer

 • Assistanse ved boligkjøp

 • Byggelånsoppfølging

 • Verdi- og lånetakster av enebolig-, næring- og fritidseiendommer